Start

Medical Rescue Team (MRT)

Vi är en förening bestående av motorintresserade läkare och narkos/akut-utbildade sköterskor i Östergötland. Vi har i över 30 år hjälpt tävlingsarrangörer med medicinsk service under tävling och träning. Medical Rescue Team tar självklart även hand om publik, funktionärer, mekaniker etc.

Eftersom alla våra medlemmar har motortävlingsintresse har alla bra kännedom om regler, flaggsignaler, rutiner etc. vid alla slags motorevenemang.

Vi är inom Medical Rescue Team måna om att ha medlemmar med hög kompetens samt att utföra ett arbete med hög kvalitet. Så som namnet antyder är det fråga om ett teamarbete där teamet består av läkare och narkos/akut-utbildad sköterska. Denna kombination ger den högsta kompetensen, bredd och flexibilitet, det är också den sammansättningen man brukar använda civilt vid medicinskt räddningsarbete utanför sjukhuset.

Medical Rescue Team har med sig egen medicinsk utrustning till alla tävlingar. Utrustningen innehåller materiel för behandling av sårskador och frakturer samt för intravenös vätskebehandling. Det finns läkemedel för smärtlindring och chockbehandling m.m.

Vi kan även behandla ex.vis astma, allergi och epileptiska anfall. Dessutom finns specialutrustning för fria andningsvägar.

MRT ansvarar för det medicinska omhändertagandet och den vård som krävs vid varje omhändertagande. Sjuktransporten ansvarar inte MRT för.

Effekten av en räddningsinsats är beroende av en mängd olika faktorer såsom personalens kompetens, samarbete, insatta åtgärder, räddningsmateriel, kännedom om vad som hänt, inställelsetid etc.

Vi inom MRT anser att det är mycket viktigt att kunna observera ett händelseförlopp vid en olycka eftersom det kan säga mycket om vilka skador som kan uppstå. Dessa upplysningar är mycket värdefulla för oss. Därför kan vi ibland ha synpunkter på vår placering vid en tävlingsbana för att vi ska kunna göra en så god insats som möjligt.

MRT är registrerade vårdgivare hos Socialstyrelsen.

MRT har en egen patientskadeförsäkring.

MRTs personal består av traumautbildade läkare och narkos/akut-utbildade sköterskor som alla arbetar under delegering av läkare.

Avgifterna för 2018 är materielhyra med 300:- per tillfälle och person och det enskilda arvodet på 400:- per timma. Till detta kommer en avgift till föreningen på 50:- per person och timma.

 

Vi ser fram emot att under 2018 samarbeta med Er klubb.

Med vänliga hälsningar:

_____________________________________________

Robert Larsen, ordförande och ansvarig läkare i MRT