Bokningar

Hemsidan är under rekonstruktion, men vi tar emot bokningar för säsong 2020!

Vi tar numera emot bokningar på boka@mrt.nu. Vid förfrågningar, var god bifoga följande:


Om oss

Medical Rescue Team (MRT) är en förening bestående av motorintresserade läkare och anestesisjuksköterskor i Östergötland. Vi har i snart 40 år hjälpt tävlingsarrangörer med medicinsk service under tävling och träning. MRT tar självklart även hand om publik, funktionärer, mekaniker etc.

Vi är inom MRT måna om att ha en hög kompetens på våra medlemmar samt att utföra ett arbete med hög kvalitet. Så som namnet antyder är det frågan om ett teamarbete där teamet består av läkare och anestesisjuksköterska. Denna kombination anser vi ger den högsta kompetensen, bredden och flexibiliteten.

MRT har med sig egen medicinsk utrustning till alla tillfällen. Utrustningen innehåller material får behandling av sårskador och frakturer, för intravenös vätskebehandling, det finns läkemedel för smärtlindring och chockbehandling mm. Vi kan även behandla ex. vis astma, allergi, epileptiska anfall. Dessutom finns specialutrustning för fria andningsvägar.

MRT ansvarar för det medicinska omhändertagandet och den vård som krävs vid varje omhändertagande. Sjuktransporten ansvarar inte MRT för. Eftersom alla våra medlemmar har motortävlingsintresse har alla bra kännedom om regler, flaggsignaler, rutiner etc vid alla slags motorevenemang.

Effekten av en räddningsinsats är beroende av en mängd olika faktorer såsom personalens kompetens, insatta åtgärder, räddningsmateriel, kännedom om vad som hänt, inställelsetid etc. Vi inom MRT anser att det är mycket viktigt att kunna observera ett händelseförlopp vid en olycka eftersom det kan säga mycket om vilka skador som kan uppstå. Dessa upplysningar är mycket mycket värdefulla för oss. Därför kan vi ibland ha synpunkter på vår placering vid en tävlingsbana för att vi ska kunna göra en så god insats som möjligt.

I år består det enskilda arvodet till medlemmen på plats:

Till detta kommer en avgift till föreningen på 50:- per person och timme.

Med förhoppning om gott samarbete under motorsäsongen 2019

2019-02-25
Robert Larsen
Ordförande